Årsoppgjør

Gjennom nært samarbeide med revisor leverer vi godt dokumenterte og gjennomarbeidede regnskap, noe som indirekte sparer våre kunder for penger ved at vi letter revisors arbeid.

Vi tilbyr følgende tjenester:

1. Utarbeidelse av årsregnskap med noter
2. Dokumentasjon av alle avstemminger
   og alle balanseposter
3. Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige
   ligningsdokumenter.
4. Skatteberegning
5. Bistand ved utarbeidelse av årsberetningen
6. Bistand ved utarbeidelse av styre-
   og generalforsamlingsprotokoll
7. Kontroll av Skatteavregningen

 

Regnskapspikene AS, Tveterveien 6, 1344 Haslum, Telefon: 47 77 56 60, Epost: post@regnskapspikene.no