Lønn

Regnskapspikene AS kan tilby lønnstjenester for sine kunder. Vi har mange års erfaring innenfor lønnsarbeid og er oppdatert på endringer innenfor lønnsområdet.
Vi kan besvare de aller fleste spørsmål rundt lønn, feriepenger, permisjoner, sykdom etc.

Vi tilbyr følgende tjenester:

1. Månedlig avlønning
2. Utfylling og innsendelse av terminoppgaver
3. Oppfølging av fagforeningskontigenter
4. Lønnsstatistikker
5. Fraværsregistrering
6. Utfylling og innsendelse av lønns- og trekkoppgaver
7. Bistand ved krav om refusjon av sykepenger
8. OTP
9. Arbeidstakerregisteret

I tillegg kan vi løpende informere våre kunder om viktige lov- og regelendringer innenfor lønnsområder.

 

Regnskapspikene AS, Tveterveien 6, 1344 Haslum, Telefon: 47 77 56 60, Epost: post@regnskapspikene.no