Rapportering og budsjettering

Våre rapporter er enkle å lese, og gir den informasjon kunden behøver. Tidsintervallene for rapportene bestemmes i samarbeid med kunden, og vi kan levere regnskapsrapporter månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig.

Budsjettet er i tillegg til regnskapet det viktigste økonomiske styringsverktøyet bedriftene har.
Vi legger derfor stor vekt på at kunden selv i
størst mulig grad er involvert i budsjetteringen.

Vi tilbyr følgende tjenester:
1. Rapportering
2. Resultatbudsjett
3. Balansebudsjett
4. Likviditetsbudsjett
5. Langtidsbudsjettering
6. Investeringsbudsjett
7. Revidering av budsjett

 

Regnskapspikene AS, Tveterveien 6, 1344 Haslum, Telefon: 47 77 56 60, Epost: post@regnskapspikene.no